Jdi na obsah Jdi na menu
 


O NÁS

VZNIK  GABRÉTŮ  A  KELTHORNŮ !

 

V jednom z nejkrásnějších míst naší vlasti – na Šumavě -  začala opět ožívat historie. Současná doba se začala prolínat se starověkem a sláva zašlých časů se začala opět navracet. Není náhoda, že právě zde. Již ve starověku byly tyto končiny osídleny různými kmeny. Ve svých zápiscích toto území popsal už Caesar a také od jiných historiků víme, že se mu tehdy říkalo Gabreta. Od šestého století před naším letopočtem pronikaly do Gabrety keltské kmeny, které se tady usídlily. Na prahu našeho letopočtu sem mohl také zabloudit nějaký ten Říman a od třetího století sem začaly ze severu pronikat kmeny germánské. Právě doba okolo přelomu letopočtu silně ovlivnila osudy a život nových staromilců, kteří začali ve třetím roce třetího tisíciletí psát jeden velký příběh.

Slávek Honzík - zvaný Gabretix,  historik, archeolog – amatér a keltoman, založil kmen novodobých Šumavských Keltů,  kteří si začali říkat Gabréti. Velkým náčelníkem všech Gabrétů se stal Kelt Gabretix, náčelníkem Keltů byl zvolen Ondřej Havlík - zvaný Bohemix. K potomkům Keltů se potom přihlásili ještě Michal Pietsch - zvaný Griotix, se svojí rodinou, majitel Rudolfovny Ludvík Spíral - zvaný Gigantix, a Karel Mika - zvaný Gastronomix, se svojí ženou Martinou – bardkou, a dětmi Martinem – Votravixem, a Katkou – Ahvalou. Ve třetím roce trvání tohoto kmenu vznikla germánská sekce Gabrétů , jejich náčelníkem byl zvolen Martin Chalupa, zvaný Chálí. Ke germánské sekci se pak přihlásili ještě: první dáma Gabrétů Petra Brousilová, zvaná Affilatrice, Jirka Janeček, zvaný Kabelár, a Honza Poláček, zvaný Cvajštajn.  Germánská pevnost v Brčálnickém údolí se začala nazývat Fenriberg podle mýtického germánského vlka. Po dalších dvou letech vznikla ještě sekce římská. Velitelem Římanů se stal Martin Kopecký, zvaný Monteus Caesar. K potomkům Římanů se následně přihlásili ještě: Jakub Spíral, zvaný Gigantus Brutus, a Honza Šafránek, zvaný Šláfbír. Římská pevnost v Brčálnickém údolí byla pojmenována Rumocolum, podle jedné nešťastné události. V roce 2014 byl novým velitelem římanů zvolen Gigantus Brutus. Kmen Gabrétů má i další členy. Mezi ně patří především Helvét Luboš Hron. V roce  2016 do kmenu Gabrétů přišel Dominik Herejt. Od počátku se aktivně podílel na činnosti a projevil zájem založit další gabrétskou sekci , a to kmen Vikingů. Jelikož také Vikingové prošli územím nynějšího českého státu ( zavraždění Ludmily ???), Gabretix rozhodl a rozšíření Gabrétů. Od roku 2016 mají tedy Gabréti také Vikingskou sekci. Protože Gabréti Dominika jakoby adoptovali, bylo mu zvoleno jméno Adopthor!

Od počátku se začaly všechny akce Gabrétů nazývat“ Kelthorny“. Pojmenování vzniklo podle první keltské pevnosti, postavené v Brčálnickém údolí – Kelthornu. Základnou Gabrétů se stala Rudolfovna, která leží v Brčálnickém údolí nad řekou Úhlavou asi 8 km severozápadně od Železné Rudy. Akce Gabrétů – kelthorny, mají buď charakter bojový, nebo poznávací, cestovatelský, turistický či kulturní. Gabréti při těchto akcích poznávají život a kulturu těchto civilizací, objevují keltské, germánské či římské zbytky památek a sami se zdokonalují a přibližují k této starověké době. Jejich životy potom tak trochu splývají s touto dobou a oni sami se tak stávají živým odkazem našich předků.

Od roku 2003 dodnes Gabréti zorganizovali 207 akcí – „Kelthornů“. Při akcích navštívili 30 států a jejich noha spočinula na třech kontinentech. Většina členů vlastní sběratelskou turistickou vizitku. Sběratelské absolventské vizitky jsou k dostání také na některých akcích a výročích. Nyní je jejich základnou sympatická obec Dolní Lukavice, kde žije Gabretix. Aktivními členy v současnosti jsou Gabretix, Bohemix, Affilatrice, Helvét, Adopthor, Gastronomix, Iortes, Šláfbír, Griotix, Gigantus Brutus, Minigriotix, Ahvala, Votravix, Kabelár. V roce 2020 do kmene vstupují Viking Vlastislav Sieger zvaný Sieghar, Germán Jirka Valeš zvaný Valesar a Římané Petr Novák zvaný Petronius Albius a Lenka Šeflová zvaná Lenica. Po delší pauze se opět ke keltské sekci přidává Jakub Růžička - již dříve zvaný Ghostix. Doufejme, že brzy řady rozšíří několik dalších skvělých milovníků historie a dobrodružství.

 

aqq.jpg